เรืออินเดียนแดง
jQuery Slide

เครื่องเล่นที่จะพาคุณหนูๆลอยล่องไปตามสายน้ำ ด้วยฝีมือการพายเรือของตัวน้องเอง