เคเบิ้ลคาร์
jQuery Slide

เพลิดเพลินกับเคเบิ้ลคาร์ที่จะพาทุกท่านล่องลอยไปบนฟากฟ้า  เพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงามท่ามกลางบรรยากาศที่สดชื่น เย็นสบาย