รายละเอียดเครื่องเล่นที่ยกเว้นในบัตรรวมเครื่องเล่น และบัตรดรีมเวิลด์วีซ่า

รายละเอียดเครื่องเล่นที่ยกเว้นในบัตรรวมเครื่องเล่น และบัตรดรีมเวิลด์วีซ่า

เมืองหิมะ
ราคาผู้ใหญ่ ๑๕๐ บาท ราคาเด็ก ๑๓๐ บาท ต่อหนึ่งรอบ
มีเสื้อกันหนาวและรองเท้าบูทให้ยืม

โกคาร์ท
ผู้ใหญ่กับเด็กราคาเท่ากัน ๑๒๐ บาท ต่อหนึ่งรอบ
จำกัดความสูง ๑๕๕ เซ็นติเมตรขึ้นไป

จักรยานน้ำ
ผู้ใหญ่กับเด็กราคาเท่ากัน ๕๐ บาท

เรือบั๊ม
ผู้ใหญ่กับเด็กราคาเท่ากัน ๖๐ บาท