บัตรซุปเปอร์วีซ่า เด็ก-ผู้ใหญ่ราคาเท่ากัน ๑๐๐๐ บาท (ราคาเฉพาะลูกค้าชาวไทย)

ใช้ผ่านประตู ชมการแสดงฟรี และเล่นเครื่องเล่นได้ทุกรายการ ไม่จำกัดรอบ