บัตรผ่านประตู ผู้ใหญ่ราคา ๒๕๐ บาท เด็ก ราคา ๒๐๐ บาท (ราคาเฉพาะลูกค้าชาวไทย)

ราคาบัตร บัตรผ่านประตู ผู้ใหญ่ราคา 250 บาท เด็ก ราคา 200 บาท 

ใช้ผ่านประตูและชมโชว์ต่างๆได้ และเลือกเล่นเครื่องเล่น ตามที่ระบุในบัตรได้ 1รายการ