บัตรดรีมเวิลด์วีซ่า เด็ก - ผู้ใหญ่ราคาเท่ากัน ๖๐๐ บาท (ราคาเฉพาะลูกค้าชาวไทย)

ใช้ผ่านประตู และเล่นเครื่องเล่นกี่รอบก็ได้ ยกเว้น เมืองหิมะ โกคาร์ท จักรยานน้ำ เรือบั๊ม ที่ต้องซื้อบัตรแยกเป็นเครื่องเล่น