สนุกที่ดรีมเวิลด์

สนุกที่ดรีมเวิลด์

 

ธวัช แย้มเกษม ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการสวนสนุกดรีมเวิลด์ จัดกิจกรรมลั่นบุญ เพื่อสถานสงเคราห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา .ราชบุรีโดยเปิดโอกาสให้น้อง ได้มาพักผ่อน เพลิดเพลินกับกิจกรรม และสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ที่สวนสนุกดรีมเวิลด์ .ปทุมธานี เมื่อเร็ว นี้