ดรีมเวิลด์ มอบของบริจาควัดพระบาทน้ำพุ
jQuery Slide

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 สวนสนุกดรีมเวิลด์ โดยคุณธวัธ แย้มเกษม ผอ.สายปฏิบัติการ และคุณรัสรินทร์ มิลินวรพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 30,100 บาท พร้อมด้วยข้าวสารจำนวน 500 ก.ก.และสิ่งของอุปโภค บริโภค อีกมากมาย ที่ลูกค้าผู้ใจบุญ รวมถึงผู้บริหารและพนักงานสวนสนุกดรีมเวิลด์ร่วมกันบริจาค ทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุ โดย พระราชวิสุทธิประชานาถ ( อลงกต ตกขปญโย ) ท่านเจ้าอาวาส ได้เดินทางมารับมอบด้วยตนเอง